کمک مالی

علاقه مندان می توانند کمک های مالی خود را برای حمایت از انجمن ما به حساب زیر واریز کنند:

 

Spendenkonto

Hamburger Sparkasse

IBAN:DE90200505501238186728

BIC: HASPDEHHXXX

کمک های مالی قابل کسر از مالیات می باشند