انجمن افق زنان در هامبورگ در روز جمعه 9 مارس 2018 به مناسبت روز جهانی  زن مراسمی در دانشگاه هامبورگ برگزار می کند. 

Universität (Hauptgebäude), S-Bahn Dammtor,
Edmund-Siemers-Allee 1, Raum 221(Ostflügel, 2. S.).

 

نامه سرگشاده زمان مسعودی به شهردار هامبورگ اولاف شولتس به مناسبت دریافت مدال کارافتخاری خدمت به خلق درروز ٢٢ مای ٢٠١٣

بیشتربخوانید