خدمات ما

 دوره های زبان آلمانی و فارسی،

مشاوره و  غیره... 

 
ادرس ما

Frauenperspektiven in Hamburg 
Dill Str. 19
20146 Hamburg

تلفن: ۰۴۰/۴۹۲۹۲۲۴۵
فکس: ۰۴۰/۴۹۲۹۲۲۴۸

ساعات اداری: سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳

bamp logohh logo
footer texteu foerdert logoeu logoHSP LOGO